+998(97)-272-42-00 •
1 2 3 4 5
wowslideshow by WOWSlider.com v8.7

Temir yo'l qurillish elimentlarini joydan ko'chirish uchun moslama va mehanizimalr

Telejka odrelisovaya (nomer proyekta i TU: OT 01.00.000 Tsh 32-09-019:2005)
Telejka modernizirovannaya (nomer proekt i TU: 1808.000 Tsh 32-020:2005)